Opzeggen

Lidmaatschap Opzeggen

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met voetballen en je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit vóór 1 juni (van elk kalenderjaar) schriftelijk te doen via de e-mail info@scremo.nl. 

Mondelinge dan wel telefonische opzeggingen zijn NIET geldig.

Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende afgelopen seizoen(en) al zijn gestopt met voetballen en niet schriftelijk hebben opgezegd.

Het opzeggen kan alleen als je de contributie van het afgelopen seizoen(en) hebt betaald. Boetes van de KNVB voor gele-, rode kaarten en schorsingen worden doorberekend en moeten ook betaald zijn. Elftal-boetes worden naar rato doorberekend aan alle spelers.

Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je, in bruikleen zijn verschaft, in goede staat in te leveren. Ben je niet meer in het bezit van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.

Indien je niet vóór 1 juni schriftelijk hebt opgezegd of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, blijf je lid en ben je voor het nieuwe seizoen verplicht contributie te betalen.

Let op
Indien je overschrijving naar een andere vereniging neemt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft geaccordeerd.