Gedragscode

Gedragscode

Aan het lidmaatschap van S.C. REMO is een gedragscode verbonden. In deze code staan regels die wij binnen de club hanteren. Hiermee beoogd de vereniging een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig kan voelen.

Gedrag tijdens wedstrijd
 • Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken
 • Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor
 • In het veld toont men respect voor elkaar
 • Sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen
 • De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie
 • Volg de spel-aanwijzigingen van de teamleider op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling
 • Na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud
 • Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je teamleider of je trainer
 • Aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld
 • Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding

Gedrag buiten de wedstrijd

 • Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd
 • Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is
 • Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, niet via vriendjes etc.
 • Verzamelen op de door de teamleider afgesproken tijd en plaats
 • Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.
 • Alcohol drinken is voor spelers tot 18 jaar verboden (zoals vastgelegd in de wet)
 • Roken is in de kantine niet toegestaan
 • Zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Persoonlijke verzorging

 • Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij de shirt in de broek moet
 • horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden

Kleedkamers

 • Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter gelaten wordt
 • De teamleider controleert of de kleedkamer schoon is
 • In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af
 • Roken in de kleedkamer en de kantine is verboden
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer
 • Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen
 • De gedragscode geldt voor iedereen. De teamleider heeft, gegeven zijn rol, een speciale functie.
 • De teamleider weet zich gesteund door de jeugdcommissie